Αναλαμβάνουμε και υλοποιούμε τις παρακάτω υπηρεσίες:

 • Εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις (κίνησης και φωτισμού)
 • Συστήματα αδιάλειπτης παροχής ενέργειας (UPS, H/Z, inverters, κλπ.)
 • Εγκατάσταση πυρασφάλειας και πυρανίχνευσης
 • Δίκτυα ασθενών ρευμάτων voice / data, R-TV και ηχητικά
 • Εγκαταστάσεις θεμελιακών γειώσεων και αντικεραυνικής προστασίας
 • Εγκαταστάσεις ασφάλειας και επιτήρησης χώρων ( CCTV, Access Control, κλπ)
 • Εγκατάσταση αρχιτεκτονικού φωτισμού κτηρίων και καταστημάτων
 • Εγκατάσταση αυτοματισμού και αυτοματισμών ελέγχου
 • Εγκατάσταση θυροτηλεοράσεων και θυροτηλεφώνων
 • Εγκαταστάσεις βιομηχανικού τύπου
 • Έξυπνα σπίτια
 • Δομημένη καλωδίωση
 • Ε/Β INSTANBUS K.N.X.
 • Αυτονομίες θέρμανσης
 • Έκδοση πιστοποιητικού (Υ.Δ.Ε.)
 • Έλεγχος και συντήρηση εγκαταστάσεων